MVV Energie CZ - Zodpovědná energie

e.services s.r.o.

Společnost e.services s.r.o. vznikla dne 10. října 2011 jako středisko sdílených služeb ve skupině MVV Energie CZ. Společnost poskytuje služby vedení účetnictví, ekonomických činností reportingu a controllingu a bezhotovostní úhrady plateb přímého elektronického bankovnictví.


Obchodní firma: e.services s.r.o.
Sídlo společnosti: Děčín - Děčín I-Děčín, Oblouková 958/25, PSČ 405 02
IČO: 28748514
DIČ: CZ28748514
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 30582

Telefon: +420 412 552 441
E-mail:
Web: www.ese.mvv.cz

Člen skupiny: MVV Energie CZ
Základní kapitál: 200 000,- Kč
Předmětem podnikání společnosti je:
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Struktura společnosti:
Společníci: MVV Energie CZ a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

Společnost náleží ke koncernu MVV Energie, v jehož čele v České republice je společnost MVV Energie CZ a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice, IČO 49685490, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14942, a ve světě MVV Energie AG, se sídlem ve Spolkové republice Německo, Mannheim D 68159, Luisenring 49 a identifikačním číslem HRB 1780.

V případě, že dojde mezi společností e.services s.r.o. a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Společnost se řídí a postupuje v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, jež jsou uveřejněny na webových stránkách společnosti MVV Energie CZ a.s. www.mvv.cz/zpracovani-osobnich-udaju.html.

V souladu se Zásadami ochrany osobních údajů můžete uplatnit svá práva a/nebo získat příslušné informace k uvedenému na emailové adrese:
osobniudaje.esemvv.cz.

2020 © e.services s.r.o. – všechna práva vyhrazena